DOKUMENTA
STATUT (12.01.2017.)
Poslovnik o radu Skupštine PSS (28.06.2012.)
Pravilnik o knjizi članova PSS (28.03.2012.)
Program antidoping delovanja PSS (20.01.2015.)
Pravilnik o disciplinskim merama - antidoping (20.01.2015)
Pravilnik o dozvoli za rad (13.02.2017.)
Zahtev za izdavanje i obnovu dozvole za rad plesnim strucnjacima – trenerima
Zahtev za izdavanje i obnovu dozvole za rad plesnim strucnjacima – sudijama
Etički kodeks učesnika u sportskoj delatnosti
Disciplinski pravilnik 2012
Takmičarski pravilnik 2017 (decembar 2017)
Program za D razred (21.06.2017.)
Program za E1, E2, E3 i E4 E6 razrede (21.06.2017.)
Dozvoljene figure C razreda - LATINO
Dozvoljene figure C razreda - STANDARD
Pravilnik o oblačenju (14.02.2017.)
Pravilnik za takmičenja u formacijskim plesovima
Pravilnik o registraciji takmičara (30.03.2017)
Obrazac registracije takmičara (30.03.2017)
Obrazac Registracija takmičara početnog nivoa (30.03.2017)
Obnova registracije takmičara početnog nivoa (30.03.2017)
Obrazac pristupnica klubu (30.03.2017)
Obrazac pristupnica Plesnom savezu Srbije (30.03.2017)
Obrazac prijava plesnih parova
Obrazac prijava formacijskog tima
Pravilnik o REJTING listi (18.03.2008.)
Pravilnik o sportskoj plesnoj Reprezentaciji (januar 2016.)
Pravilnik o organizaciji takmičenja (01.01.2015.)
Odluka o Prelaznom peharu (08.06.2011.)
Sudijski pravilnik (30.03.2017)
Skating sistem

WDSF DOKUMENTA
STATUTES
Statut - prevod
Competition Rules