Takmičenje I lige početnog nivoa Novi Sad 22.10.2017.

NAPOMENA
Prijavljivanje - odjavljivanje takmičara vrče plesni klubovi koji se najpre moraju registrovati!
Prilikom registracije, odredite sami svoje KORISNIČKO IME i LOZINKU.
Zapamtite ih, jer se sa njima logujete kako bi prijavili ili odjavili takmičare.
Ako ste zaboravili svoje korisničko ime ili lozinku, nemojte ponovo registrovati klub!
U formi za logovanje zatražite svoje podatke i dobićete ih na svoj e-mai.

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE : 20.10.2017 do 20:00
ROK ZA ODJAVLJIVANJE : 21.10.2017 do 20:00
Compiled by MasterDance ® MasterSoft