DP i KVT savremeni ples Čačak - 20.07.2018

Svi takmičari moraju imati važeće lekarsko uverenje.
Takmičara kojem lekarsko uverenje ističe pre dana takmičenja nećete moći da prijavite za to takmičenje.
Iako je registrovan, on se neće nalaziti na listi iz koje birate takmičare za prijavljivanje.

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE : 13.07.2018 do 24:00
ROK ZA ODJAVLJIVANJE : 19.07.2018 do 20:00
ROK ZA UPLOAD MUZIKE : 19.07.2018 do 21:00
OBAVEZNO je muziku uploudovati preko sajta
Compiled by MasterDance ® MasterSoft