Takmičenje I lige početnog nivoa Novi Sad - 20.10.2018

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE : 18.10.2018 do 01:00
ROK ZA ODJAVLJIVANJE : 19.10.2018 do 20:00
ROK ZA UPLOAD MUZIKE : 19.10.2018 do 21:00
OBAVEZNO je muziku uploudovati preko sajta
Compiled by MasterDance ® MasterSoft