Takmičenje I lige početnog nivoa, KUP Srbije i DP Show Dance Beograd - 22.12.2018

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE : 19.12.2018 do 12:00
ROK ZA ODJAVLJIVANJE : 21.12.2018 do 20:00
ROK ZA UPLOAD MUZIKE : 21.12.2018 do 21:00
OBAVEZNO je muziku uploudovati preko sajta
Compiled by MasterDance ® MasterSoft