PLESNI SAVEZ SRBIJE (PSS)
KONTAKT INFORMACIJE
Adresa Beograd, Deligradska 27
Tel / fax + 381 11 244 14 74
e - mail yudsf001@eunet.rs
web http://www.ples.co.rs
Predsedništvo
Predsednik Nenad Jeftić
Potpredsednik Marija Lazarević
Članovi Slađana Ivanišević, Dragana Labudović, Drinka Kecman, Tatjana Mladenović, Ivan Mileusnić
Generalni sekretar Dragana Lukić
Odnosi sa javnošću
Ivan Mileusnić, Slađana Ivanišević
Nadzorni Odbor
Predsednik Milena Trifunov
Članovi Milorad Ilić, Zoran Gemaljević
Disciplinska Komisija
Predsednik Sanja Cebalović
Članovi Jelica Rakočević, Dragan Tekijaški
Takmičarska Komisija
Predsednik dr Tatjana Mladenović
Članovi Mihajlo Živanović, Antal Gece
Lice odgovorno za nadzor nad sprovođenjem mera za sprečavanje dopinga
dr Tatjana Mladenović
Koordinator rada sa perspektivnim sportistima
Marija Prelević
Sudijska Komisija
Predsednik Marija Lazarević
Članovi Dragan Rančev, Tanja Došenović
Komisija za licenciranje i kategorizaciju
Predsednik MSc Slađana Ivanišević
Članovi MSc Tatjana Jezdimirović, MSc Mane Mirković
Nacionalni administrator
Ljubiša Tomić
Compiled by MasterDance ® MasterSoft